Aktualności

Mamy zaszczyt poinformować, że firma Pronar otrzymała Certyfikat Akcesyjny poświadczający uczestnictwo w EKO Biznes w danym roku, co gwarantuje ograniczenie emisji CO2 do atmosfery.

Oznacza to, że energia elektryczna kupowana w ramach powyższego produktu uczestniczy w systemie Gwarancji Sprzedaży Energii Ekologicznej i pochodzi w całości z ekologicznych źródeł energii.